OpenKB Workshop

Chiang Mai Maker Party 2019
INEX ร่วมกับ Maker Asia จัด Workshop เพื่อเปิดตัวบอร์ดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ตัวใหม่ชื่อ OpenKB

วันที่ 7 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ค่าอุปกรณ์ : 1,000 บาท เป็นบอร์ด OpenKB พร้อมกับชุดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต
จำนวนที่นั่ง : 8

 รายขื่อผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
 วุฒิพงศ์ พิเลิศ
 มลชัย ธนะสารสมบูรณ์
 นายสัญฌา พันธุ์แพง

OpenKB เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ซึ่งได้รับการต่อยอดจากโครงการโอเพ่นซอร์สของบอร์ดสมองกลแห่งรัฐ KidBright โดย OpenKB สามารถทำงานตามโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาจากบล็อกคำสั่งด้วยโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ และยังรองรับการพัฒนาโค้ดจากเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ได้หลากหลายทั้ง KB IDE และ Arduino IDE ที่มีการรองรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

คุณสมบัติทางเทคนิค OpenKB
๐ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ที่มีวงจร WiFi และบลูทูธกำลังงานต่ำในตัว
๐ มีส่วนแสดงผล LED ดอตเมตริกซ์ขนาด 16 x 8 จุด แบบสีแดง
๐ มี LED แสดงสถานะการทำงานที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
๐ มีลำโพงเปียโซขับเสียง
๐ มีวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับขนาดใหญ่ 2 ตัว
๐ มีวงจรฐานเวลานาฬิกาจริงพร้อมตัวเก็บประจุความจุสูงพิเศษหรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับรักษาค่าเวลาเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง สามารถรักษาค่าเวลาได้สูงสุด 90 ชั่วโมง (ประมาณ 4 วัน)
๐ มีสวิตช์ RESET การทำงาน
๐ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB โดยใช้คอนเน็กเตอร์แบบ microUSB สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมและสื่อสารข้อมูลอนุกรม (โดยความสามารถในการสื่อสารข้อมูลขึ้นกับ IDE ที่เลือกใช้) และยังใช้ในการรับไฟเลี้ยง +5V ผ่านพอร์ต microUSB ด้วย
๐ มีจุดต่อพอร์ตที่ใช้คอนเน็กเตอร์ JST 3 ขา รวม 10 ขา ประกอบด้วย

1. พอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิทัล ประกอบด้วย ขาพอร์ต 18, 19, 23 และ 27 ทั้งยังสามารถขับสัญญาณ PWM ได้ทุกขา จึงนำไปขับเซอร์โวมอเตอร์ได้ โดยต่อวงจรและไฟเลี้ยงภายนอกเพื่อเลี้ยงเซอร์โวมอเตอร์
2. พอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิทัลและเป็นเอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อกและสร้างสัญญาณ PWM ได้ด้วย ประกอบด้วยขาพอร์ต 25 และ 26
3. พอร์ตอินพุตดิจิตอลและแอนะล็อก ประกอบด้วย ขาพอร์ต 32 ถึง 35

๐ มีจุดต่อบัส I2C1 สำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมเพื่อขยายระบบทั้งแบบKB CHAIN 5 ขา และ แบบ JST 4 ขา
๐ ติดตั้งตัวตรวจจับแสงแบบ LDR
๐ ติดตั้งตัวตรวจจับอุณหภูมิที่ทำงานผ่านระบบบัส I2C
๐ รับไฟเลี้ยง +5V จากจุดต่อพอร์ต microUSB ผ่านวงจรควบคุมแรงดันคงที่หรือเรกูเลเตอร์ให้ได้ไฟเลี้ยงคงที่ที่ +3.3V สำหรับเลี้ยงวงจร

การเตรียมตัว : ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์และปลั้กพ่วงมาเอง โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องลง Windows 10 เป็นอย่างน้อย และขอให้ติดตั้งโปรแกรม Kidbright IDE และ KB-IDE มาล่วงหน้า

หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้ว ระบบจะพาไปหน้าการชำระเงิน
โดยผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินโดยการโอนเงินภายใน 1 วัน
หากไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้ดูแลจะลบข้อมูลการลงทะเบียนออกจากระบบ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง