REGISTER TurtleBot 3 Thailand Championship 2019

สิ่งที่ผู้สมัครร่วมแข่งขันได้รับ
1. ของที่ระลึกประจำการแข่งขัน
2. เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน โดย Robotis และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX)
3. ของที่ระลึกอื่นๆ จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน (ถ้าหากมี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 25 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

ดาวน์โหลดกติกา


แบบฟอร์มลงทะเบียนแข่งขัน

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยอุดมสุข เลขที่ 719-2-2500-3-4
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางนา เลขที่ 015-4-19144-4
* ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 101/1 เลขที่ 185-1-19817-4
* ธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก เลขที่ 019-2-75427-3
* ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 เลขที่ 017-0-02974-3

เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน


ใน 1 ทีม สามารถมีผู้แข่งขันที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ได้เพียง 1 คนเท่านั้น

ผู้แข่งขันคนที่ 1

ใน 1 ทีม สามารถมีผู้แข่งขันที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
แนบรูปถ่ายไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 300K

ผู้แข่งขันคนที่ 2

ใน 1 ทีม สามารถมีผู้แข่งขันที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
แนบรูปถ่ายไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 300K

ผู้แข่งขันคนที่ 3

ใน 1 ทีม สามารถมีผู้แข่งขันที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
แนบรูปถ่ายไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 300K

ผู้แข่งขันคนที่ 4

ใน 1 ทีม สามารถมีผู้แข่งขันที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ได้เพียง 1 คนเท่านั้น
แนบรูปถ่ายไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 300K

ผู้ควบคุมทีม / ผู้ฝึกสอน (ถ้ามี)

แนบรูปถ่ายไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 300K

รายละเอียดผู้ติดต่อหลัก

ข้อมูลการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน (กรณีต้องชำระค่าสมัคร)

สำหรับติดต่อหรือออกใบกำกับภาษี
ชื่อหน่วยงานสำหรับออกใบกำกับภาษี
ระบุสาขาเช่น สำนักงานใหญ่
กรอกที่อยู่โดยละเอียด

รางวัลของการแข่งขัน

1. โล่รางวัลสำหรับทีมที่ผลการแข่งขันดีที่สุด 3 ทีม และรางวัลต่างๆ ที่ผู้จัดการแข่งขันเตรียมไว้
2. ประกาศณียบัตรรับรองผลรางวัลของการแข่งขัน โดย Robotis และบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX)
3. เอกสารรับรองสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน STEAM CUP 2020 TuttleBot3 Autorace ที่ Robotis Campus ในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2563 จำนวน 3 ทีม
4. ของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุนการแข่งขัน (ถ้าหากมี)


ข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน STEAM CUP 2020 TuttleBot3 Autorace

ท่านได้ยอมรับและเข้าใจว่า หากได้รับสิทธิ์ในฐานะตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน STEAM CUP 2020 TuttleBot3 Autorace ที่ Robotis Campus ในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2563 ท่านจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการไปร่วมแข่งขันเอง